Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsen BMC


Huisartsen BMC

Grensweg 1
6021 JW Budel
Telefoon: Zie praktijkgegevens

b-m-c-huisartsen.praktijkinfo.nl


Huisartsen

 De volgende huisartsen zijn gevestigd in het BMC:

J.M. Donders/V. van der Meer

0495-491216

P.E.M. Uitendaal 0495-491504

P.L. Schouten                                       

 

0495-492267

 

Assistentes

De volgende assistentes zijn werkzaam voor de praktijken van dokter Donders/van der Meer en dokter Uitendaal:

Ellen Winkelmolen

Lieke Bax

Marianne Korner

Marjolein Sprankenis

Nathalie Valkenaars

Audrey de Waal

 

Praktijkondersteuners

De volgende praktijkondersteuners kunt u tegenkomen in het BMC:

Annit Hulscher, diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten, praktijk dokter Donders/van der Meer

Anne Smeets, diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten, praktijk dokter Uitendaal

Suzan Jansen, diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten, praktijk dokter Uitendaal

Annelies Buikema, psychische problematiek volwassenen en jeugd, praktijk dokter Donders/van der Meer

Lisanne de Wit, psychische problematiek volwassenen en jeugd, praktijk dokter Donders/van der meer enpraktijk dokter Uitendaal

DE PRAKTIJKONDERSTEUNER:

De praktijkondersteuner is aangesteld om de huisarts te ondersteunen bij de zorg van de patiënten in de huisartsenpraktijk. Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van chronische zieken en mensen met verhoogd risico op chronische ziektes.

Wat doet je praktijkondersteunen?

 • Periodieke controle bij suikerziekte
 • Risicobeperking bij (kans op) hart-/vaatziekten
 • Controle van astma en andere luchtwegaandoeningen
 • Zorg voor de ouderen in de praktijk
 • Begeleiding bij stoppen met roken
 • Begeleiding bij psychische problematiek

Waar nodig zal de praktijkondersteuner in samenspraak met uw huisarts uw medicatie aftsemmen of voorschrijven om te komen tot een zo goed mogelijke gezondheid.

Indien gewenst verwijst de praktijkondersteuner u terug naar uw huisarts of specialist.

Wat mag u verwachten?

 • Inventarisatie van uw klachten
 • opstellen plan van aanpak afgestemd op uw situatie, wensen en mogelijkheden
 • Begeleiding, voorlichting en advies
 • Coördinerende rol richting andere betrokken zorgverleners
 • Desgewenst controles gericht op uw persoonlijke situatie

VRAAG UW HUISARTS OF U VOOR DE PRAKTIJKONDERSTEUNING IN AANMERKING KOMT!

 

Afspraak n.a.v. longfunctie:

1 maand na het blazen van de longfunctie is de uitslag binnen. U kunt voor het bespreken hiervan een afspraak maken bij uw praktijkondersteuner.

Annit Hulscher: Telefonisch spreekuur: ma-wo-do 13.00 - 13.30 telefoonnummer: 0495-49 83 85 / 06- 23 88 11 20

Suzan Jansen: Telefonisch spreekuur: di-do, telefoonnummer: 0495- 49 15 04 (via assistente)

Anne Smeets: Telefonisch spreekuur: ma-di, telefoonnummer: 0495- 49 15 04 (via assistente)   

 

                                                                                                                                       

Praktijktijden

De praktijken van dokter Donders/van der Meer en dokter Uitendaal zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

 

Spreekuren

De spreekuren zijn uitsluitend op afspraak.

In principe wordt er 10 minuten per consult gerekend. Als u meer dan één onderwerp hebt, of denkt dat u meer tijd nodig heeft, geeft u dit dan alstublieft aan bij de assistente.

Telefonisch spreekuur

De praktijken van dokter Donders/van der Meer en dokter Uitendaal hanteren een terugbelspreekuur.

Afspraak maken

Iedere dag kunt u tussen 08.00 – 12.00 uur bellen voor het maken van een afspraak. De doktersassistentes van het Budels Medisch Centrum triageren in opdracht van de huisartsen. Dit houdt in dat zij -net als de telefoniste van de huisartsenpost- geacht worden om uw vraag en het eventuele spoedeisende karakter ervan goed uit te vragen en ons zo beter bij te kunnen staan aan de telefoon. Dit geeft een verbetering van de spreekuurplanning. Het kan dus voorkomen dat zij u vragen stellen die u eigenlijk alleen van een arts gewend bent. Door deze vragen te beantwoorden helpt u mee aan goede dienstverlening.

Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Op drukke dagen kan het lastig zijn om telefonisch contact te krijgen. Wij realiseren ons dat dit voor u vervelend kan zijn, maar blijft u het toch proberen. U helpt de assistente door het gesprek kort te houden.

Visites

Indien u een huisbezoek voor dezelfde dag wilt aanvragen, belt u dan tussen 08.00 - 10.00 uur.
Het is wegens drukte helaas niet altijd mogelijk dat de huisarts u routinematig na een behandeling uit het ziekenhuis bezoekt. We verzoeken u de ontslagbrief van het ziekenhuis in te leveren, en aan te geven of u een visite van de huisarts verwacht.

Praktijkassistentie/-ondersteuning

In het Budels Medisch Centrum zijn praktijkondersteuners gevestigd met als specialismen: diabetes, astma/copd, hart- vaatziekten, ouderenzorg en psychische problemen.

De assistentes kunnen, namens de huisartsen, advies geven over veel voorkomende klachten of vragen. De assistentes hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts. U kunt bij de assistentes uitsluitend op afspraak terecht voor:

 • Urine onderzoek (inleveren tussen 08.00 - 12.00)
 • Zwangerschapstest (inleveren tussen 08.00 - 12.00)
 • Suiker/glucose onderzoek
 • Injecties
 • Oren uitspuiten
 • Afhandelen van verwijskaarten, brieven etc.
 • Wondverzorging
 • Verwijderen van hechtingen
 • Bloeddruk controle
 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Wrattenspreekuur
 • ECG (hartfilmpje)

Bloedprikken

In het BMC kunt u iedere ochtend terecht voor een bloedafname.

Het lab uit Weert (SJG) komt op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.00u en 08.45u.

Het lab uit Eindhoven (DCE) komt op maandag t/m vrijdag tussen 09.00u en 10.00u.

Het lab uit Eindhoven (DCE) komt op maandag t/m vrijdag tussen 09.15u en 10.00u. bij de Borgh in Budel, ingang achterzijde van het hoofdgebouw.

Tijdens de vakantieperiode kunnen deze tijden afwijken, raadpleeg daarom de website van de betreffende bloedafnamedienst.

Herhaalrecepten

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week, uw herhaalrecept(en) aanvragen via: 0495-498383.
Volg de instructies van het bandje op en begin steeds pas te spreken nadat u de pieptoon heeft gehoord. Als u klaar bent kunt u de verbinding verbreken, pas dan is uw aanvraag goed verwerkt.
Wegens grote drukte aan de telefoon bij de assistente verzoeken wij u vriendelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze herhaalreceptenlijn. Mocht u toch problemen ondervinden, neem dan contact op met de assistente, zij helpt u verder.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Vanaf 1 maart 2012 kunt u uw medicijnen, nadat u deze heeft besteld, de volgende werkdag na half 2 ophalen bij uw apotheek. De medicatie die wordt voorgeschreven door de huisarts tijdens consult kun u wel meteen ophalen bij uw apotheek. Wegens drukte is het niet altijd mogelijk om de medicatie meteen door te sturen naar de apotheek, de arts dient altijd voor afhalen toestemming te geven voor de medicatie.

Graag uw begrip en aandacht hiervoor.

UW HUISARTS EN APOTHEEK WERKEN SAMEN

Ervaar het gemak van de HerhaalService.

De HerhaalService is een (gratis) dienst waarbij u voor uw medicatie geen herhaalrecepten meer hoeft aan te vragen. De huisarts en apotheek zorgen samen voor uw herhaalmedicatie. Natuurlijk kunnen deze geneesmiddelen (gratis) bij u thuisbezorgd worden. Zo blijft uw medicatiedossier compleet, hoeft u niet te wachten en zit u nooit zonder medicijnen. Vraag ernaar bij uw huisarts of in de apotheek.

Uitslagen opvragen

Voor uitslagen van onderzoeken of specialistenbrieven kunt u iedere dag bellen tussen 10.00 - 12.00 uur. Geen bericht is niet altijd goed bericht! Indien een brief of uitslag verloren gaat is uw huisarts niet op de hoogte.


U dient altijd zelf te bellen.

Spoedgevallen

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
Telefoonnummer: 0495-496988.
Via dit nummer wordt u tijdens de praktijkuren direct te woord gestaan.
Niet spoedeisende zaken worden op dit nummer niet in behandeling genomen.

Telefoonnummers

Spoedlijn 0495 - 49 69 88
Herhaalreceptenlijn 0495 - 49 83 83
Praktijk Donders en van der Meer 0495 - 49 12 16
Praktijk Schouten 0495 - 49 22 67
Praktijk Uitendaal 0495 - 49 15 04
Praktijk Rombouts 0495 - 49 17 92
Medisch Centrum Soerendonk 0495 - 59 33 86
Praktijk van Kerkhoven en van de Ven 0495 - 59 34 05
Praktijk Van de Velden en Malcontent 0495 - 59 46 66
Apotheek Budel 0495 - 49 53 44
Apotheek Maarheeze 0495 - 59 36 00
Huisartsenpost Weert 0495 - 67 76 77  

Inschrijfformulieren

De praktijken van dokter Donders/van der Meer en van dokter Uitendaal nemen momenteel geen nieuwe patienten aan.

 

Huisartsenpost

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van het BMC (tijdens avond-, nacht- en
weekenddiensten) wordt centraal hulp geboden vanuit de Huisartsenpost Midden-Limburg,
Vogelsbleek 5 Weert, telefoon 0495- 677677.

 

Overige eerste lijnszorg

 

www.dommelregio.nl Algemeen Maatschappelijk Werk

www.rcggz-weert.nl

RC-GGZ Weert

www.apotheekbudel.nl

Apotheek Budel

www.hapml.nl

Huisartsenpost

www.thuisarts.nl

Thuisarts.nl

Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige vewachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons ervan bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. U kunt ook contact opnemen per mail via het emailadres: sha@b-m-c.eu of telefonisch via de praktijktelefoonnummers.

Mocht dit voor u niet voldoende zijn, dan verzoeken wij u ons een brief te schrijven met uw omschrijving van de klacht.

U kunt ook een klacht neerleggen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg;

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN


T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

info@skge.nl

https://www.skge.nl/