Visites

Indien u een huisbezoek voor dezelfde dag wilt aanvragen, belt u dan tussen 08.00 - 10.00 uur.
Het is wegens drukte helaas niet altijd mogelijk dat de huisarts u routinematig na een behandeling uit het ziekenhuis bezoekt. We verzoeken u de ontslagbrief van het ziekenhuis in te leveren, en aan te geven of u een visite van de huisarts verwacht.