Klachten

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige vewachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons ervan bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. U kunt ook contact opnemen per mail via het emailadres: sha@b-m-c.eu of telefonisch via de praktijktelefoonnummers.

Mocht dit voor u niet voldoende zijn, dan verzoeken wij u ons een brief te schrijven met uw omschrijving van de klacht.

U kunt ook een klacht neerleggen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg;

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN


T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

info@skge.nl

https://www.skge.nl/